rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektem dopravní výchovy „Na vesnici, ve městě, chováme se bezpečně" se naše škola připojila ke Světovému týdnu bezpečnosti na silnicích, který vyhlásila Světová zdravotnická organizace na termín od 4. do 10. května 2015. Projekt byl zaměřen na prevenci nehod v silničním provozu. Zahájen byl již 18. dubna teoretickou přípravou, která byla díky počítačovému výukovému programu „Dopravní výchova" pro žáky nejen naučná, ale i zábavná.

Žáci také společně ve skupinách využívali výukový materiál - pracovní listy - Ferda v autoškole (Chraňme naše děti) z webu http://www.ibesip.cz/cz/cyklista/bezpecne-jizdni-kolo/pouzivani-cyklisticke-prilby.

Po teorii následovala praktická část a tou byla již druhá dopravní soutěž (29. dubna 2015) v letošním školním roce. Před dopravní soutěží proběhla příprava, při které si žáci zopakovali základy bezpečnosti v silničním provozu. V průběhu soutěžního dopoledne pak prokazovali žáci své dovednosti v jízdě zručnosti na kole nebo koloběžce a ve vyplňování dopravních testů. Na závěr soutěže proběhlo vyhodnocení a ti nejlepší byli odměněni drobnými cenami.

Je určitě důležité pro školáky znát základní pravidla pro chodce a cyklisty. Jejich znalost si žáci upevňují nejen teoreticky, ale i prakticky. Proto v úterý 5. května pokračovala praktická výuka. Celá škola z Okružní ulice navštívila dětské dopravní hřiště u nás ve Zruči n. S. a zde si žáci procvičili bezpečné chování v „silničním provozu" a zakončili velice úspěšně svoji několikatýdenní přípravu v rámci dopravní výuky. Jsou připraveni do praktického života.

Závěrečná zpáva byla odeslána mailem Týmu silniční bezpečnosti a informace byla zaslána do Zručských novin.