rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

I v letošním roce nám byl Nadační fond Veolia velmi příznivě nakloněn a prostřednictvím MiNiGRANTU poskytl finanční prostředky na zrealizování projektu školního spolku Ručičky. Ve středu 18. září odjeli někteří žáci spolu s pedagogickým dozorem na třídenní vlastivědnou exkurzi do sportovního střediska U Starého rybníka ve Zbraslavicích. Po ubytování, vydatném obědě a nezbytném popoledním odpočinku jsme prozkoumali celý objekt a využili některé z jeho nabídek. Na hřišti jsme si nejprve zahráli hry a poté prošli celou místní naučnou stezku, kde se nám podařilo splnit všechny zadané úkoly. Druhý den hned po snídani jsme se rozjeli na Kutnou Horu, abychom se vydali „ve šlépějích stříbrokopů“. A kde jinde začít, než na Hrádku, u vchodu do štoly středověkého dolu. Vybaveni hornickou halenou, helmou a svítilnou jsme se v hloubce čtyřiceti metrů prošli štolou svatého Jiří, kde nám paní průvodkyně přiblížila život ve středověké Kutné Hoře a poutavě vyprávěla o těžbě stříbra, jeho dalším zpracování a ražení mincí. Po „vyfárání“ jsme se vydali na prohlídku historické části města. Od hradeb gotického chrámu svaté Barbory, okolo kamenné kašny a kostela svatého Jakuba jsme došli na náměstí a po krátké občerstvovací přestávce pokračovali okolo Dačického domu a Vlašského dvora do Jezuitské koleje. V prostorách Galerie Středočeského kraje jsme bezezbytku využili nabídek zdejších vizuálních heren, čímž jsme více než aktivně zakončili kutnohorskou návštěvu. Nastal čas na návrat, a tak nás Stříbrná stezka dovedla zpátky na předměstí a odtud jsme jeli autobusem ke Starému rybníku a další den domů. Naše velké poděkování patří NF Veolia a obdiv našim prvňáčkům, kteří s námi, ostřílenými, absolvovali celý projekt bez jediné slzičky stýskání.