rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Celoškolní projekt finanční gramotnosti s názvem Rozumíme penězům proběhl ve dnech 28. a 29. května. První projektový den se dělili o zkušenosti a vstřebávali nové poznatky žáci 1. – 5. ročníku spolu se žáky základní školy speciální. Osvojili si podobu jednotlivých mincí a bankovek, na konkrétních příkladech z praxe si zkoušeli zaplatit opravdovými penězi, diskutovali o hodnotě jednotlivých druhů zboží. Žáci 2. stupně řešili společně více konkrétních situací ze světa financí, se kterým se mohou utkat během několika málo let.  Na matematických úlohách z praktického života si trénovali paměť, přesvědčili se o důležitosti čtení textu s porozuměním. Žáci vyšších ročníků byli rovněž obeznámeni se základními pojmy bankovnictví a upozorněni na nebezpečí nebankovních půjček. Výuka finanční gramotnosti na naší škole bude od následujícího školního roku součástí školního vzdělávacího programu a všichni žáci se s ní budou pravidelně setkávat.