rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

31. květen patří každoročně Světovému dni bez tabáku. Ke kampani proti kouření se aktivně zapojuje i naše škola a na tento den připravila pro žáky projekt s názvem „Nekuř, žij zdravě!". V hodinách českého jazyka se žáci seznámili se zásadami a doporučením Evropského kodexu proti rakovině, tvořili věty na dané téma, četli si příběhy a pohádky. V matematice všechny překvapila suma, kterou ročně vydá kuřák při spotřebě jedné krabičky cigaret za den. Hodina prvouky a přírodovědy obohatila žáky o nové znalosti z anatomie člověka a při pohledu na nemocné plíce kuřáka se každému tajil dech. Při hodině informatiky starší žáci vyhledávali reklamy na tabákové výrobky a zamýšleli se nad jejich negativním vlivem, ti mladší v programu malování vytvářeli plakáty s tematikou škodlivosti kouření. Nejen poučná, ale i zábavná byla pro žáky práce na interaktivní tabuli s projektem Nekuřátka.cz. Přes nepřízeň počasí se žáci 1. stupně zúčastnili na dopravním hřišti částečně zkráceného výukového programu, který pro ně připravilo o.s. Familík. Starší kluci si na závěr projektového dne protáhli svá těla v tělocvičně. Cílem projektu bylo upozornit žáky na nebezpečí škodlivosti kouření a jeho následky a vést je k ochraně svého zdraví.