rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Město Zruč nad Sázavou zapojilo do svého projektu nazvaného Podpora čtenářské gramotnosti, logopedie, reprezentace školy a jiné aktivity také v roce 2013 naší školu.

Z finančních prostředků z Projektu Města Zruč nad Sázavou byly zakoupeny do naší školy učební texty zaměřené na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Jednalo se zejména o učebnice (klasické a interaktivní), pracovní sešity a knihy. Zhodnocení Projektu proběhlo na pracovní poradě dne 30. září 2013. Pracovní sešity jsou a budou ve třídách s více ročníky hojně využívány pro samostatné čtení s porozuměním. Slouží převážně k samostatné práci žáků, při které si procvičí své čtenářské znalosti potřebné ke splnění jednotlivých úkolů. Byly zakoupeny nové učebnice s moderními texty a interaktivním programem pro čtenářskou gramotnost. Díky Projektu
se daří naplňovat školní výstupy všech tří školních vzdělávacích programů Škola jako zahrada ve vyučovacích předmětech: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika,Vlastivěda, Prvouka, Přírodověda,Dějepis, Zeměpis.

Děkujeme Radě města Zruč nad Sázavou za možnost zapojit se do jejich projektu.