rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projekt "Prevencí se uchráním před rizikovým chováním" byl realizován s přispěním Středočeského kraje. Dotace 17 575,00 Kč (95 %) byla poskytnuta z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence v rámci tematického zadání Podpora primární prevence.

Poslední 5. setkání s Prostorem

První prosinec letošního roku byl zároveň dnem posledního setkání žáků 2. stupně s Jolanou a Jírou z o.p.s. Prostor Plus. Po vzájemném představení se s naším novým žákem a sdělení svých pocitů a zážitků jsme si zahráli jednoduchou pohybovou hru. Druhá aktivita už byla výrazně složitější a bylo zapotřebí spolupráce a zapojení celé skupiny, abychom úkol splnili. Neboť „otevřít trezor" pomocí kódu a v co nejrychlejším čase – to si vyžaduje notnou dávku taktizování a přemýšlení. Na závěr celého projektu jsme nadělovali jeden druhému dárky v podobě napsaného vzkazu na záda. V konečném hodnocení jsme společně došli k jednotnému závěru – pro každého z nás byla setkání obohacující, každý z nás si z nich odnáší zajímavé zkušenosti.

Plaváním pro zdravý životní styl

Součástí projektu primární prevence s názvem „Prevencí se uchráním před rizikovým chováním" byla dvouhodinová lekce plavání určená všem žákům naší školy. V pátek 28. listopadu 2014 jsme se sešli ve škole jen s baťohy, ve kterých měl každý z nás plavky, ručník a svačinu. V osm hodin jsme nastoupili do přistaveného autobusu, který nás odvezl do Vlašimi. V místním plaveckém bazénu TJ Spartak jsme se po nezbytných přípravách ponořili do vody a plné dvě vyučovací hodiny si užívali vodních her a radovánek. Starší a zkušenější plavci mohli dál rozvíjet svoje plavecké umění, ti méně zdatní a začátečníci se učili základy plavání hravou formou. Než jsme se nadáli, dvouhodinová lekce uplynula skutečně jako voda a nastal čas odejít do šaten. Mnozí z nás byli z vodních radovánek natolik unavení, že zpáteční cestou pospávali na autobusových sedačkách.

„Na co si dát bacha" – 4. lekce projektu primární prevence

Další dvouhodinovou lekci projektu „Prevencí se uchráním před rizikovým chováním" věnovali lektoři Jolana s Jírou závislostem a v pátek 14. 11. 2014 „testovali" žáky 2. stupně. Během rozhovoru zjišťovali znalosti a povědomí žáků o nebezpečí a následcích kouření či konzumaci alkoholu. Společně se zamýšleli nad projevy závislosti, čím je může omezovat a limitovat. Formou zajímavých aktivit si žáci vyzkoušeli, jak dalece jsou pod vlivem svých vrstevníků a zda sebou nechají manipulovat. Opravdu „dávali bacha" na lákavé nabídky a učili se zaujímat vůči nim odmítavý postoj.

"Pavučina vztahů" – 3. lekce projektu zaměřená na konflikty a vztahy - 20. října 2014

Pondělní dopoledne 20. října patřilo dalšímu setkání s lektory Prostor plus o.p.s. Během dvouhodinové lekce věnované vztahovým problémům si starší žáci společně vysvětlovali pojem konflikt, uváděli příklady konfliktů a zamýšleli se nad jejich příčinami. Názorné příklady konfliktů se snažili spolu s lektory řešit. Jolana s Jírou měli pro žáky jako obvykle připravené pohybové aktivity, tentokrát zaměřené právě na vztahy mezi vrstevníky. Nejvíce se všem líbila hra „na opice", při které se musel hlavní aktér hodně snažit a předvést něco výjimečného, aby ho ostatní přijali mezi sebe. Při závěrečné aktivitě si spolužáci vzájemně rozdávali veselé smajlíky se sdělením, proč a za co si svého kamaráda považuje.

„Naše třída" – 2. lekce projektu primární prevence – 10. října 2014

Druhé setkání s lektory o.p.s. Prostor Plus se v rámci projektu „Prevencí se uchráním před rizikovým chováním“ uskutečnilo na naší škole v pátek 10. 10. 2014 a jeho tématem byla „Naše třída“. Po „pružinkové“ pohybové hře si druhostupňoví žáci společně připomněli stěžejní prvky z předcházející lekce. Zopakovali si důležitá pravidla z „ostrovů“ a svůj souhlas s nimi stvrdili podpisem. Prostřednictvím aktivity „na sirky“ si žáci vyzkoušeli, zda se cítí lépe v roli navigátora nebo člena skupiny a následně si své pocity sdělovali. Na závěr dvouhodinového bloku si kluci i holky zahráli na stonožku. Poznali, jak je mnohdy dosti obtížné včlenit se do uzavřené skupiny.

Zahájení projektu primární prevence – 12. září 2014

Již před zahájením nového školního roku obdržela naše škola dobrou zprávu – byl nám schválen projekt „Prevencí se uchráním před rizikovým chováním". Je zaměřený na problematiku prevence kriminality a rizikového chování a bude realizován s přispěním Středočeského kraje, Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence. Projektu se zúčastní žáci 2. stupně školy a na jeho realizaci se bude spolupodílet Prostor Plus o.p.s. Program všeobecné primární prevence bude probíhat ve škole formou pěti dvouhodinových lekcí. Na závěr projektu uspořádáme pro všechny žáky školy dvouhodinovou lekci plavání v krytém plaveckém bazénu ve Vlašimi.

V pátek 12. září proběhlo první setkání žáků 2. stupně s pracovníky Prostoru Plus – Jirkou, Jolanou a Martinem. Program nesl název „Jací jsme" a jeho cílem byla práce s kolektivem. Po úvodním vzájemném představení byla skupina seznámena s Právy účastníků primární prevence. V následujících aktivitách zažívali žáci situace, ve kterých si plně uvědomovali důležitost soudržnosti a sjednocení skupiny, respektování schopností a potřeb svých kamarádů.