rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projekt Podpora čtenářské gramotnosti, logopedie, reprezentace školy a jiné aktivity 2015 - závěrečná zpráva

Popis realizace Projektu:

Z finančních prostředků Projektu Města Zruč nad Sázavou určených na podporu čtenářské gramotnosti, logopedie, reprezentace školy a jiné aktivity byly zakoupeny učební texty zaměřené na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Jednalo se zejména o učebnice (klasické a interaktivní), a pracovní sešity.

Zhodnocení Projektu:

proběhlo na pedagogické radě dne 18. 11. 2015. Pracovní sešity jsou a budou ve třídách s více ročníky hojně využívány pro samostatné čtení s porozuměním. Slouží převážně k samostatné práci žáků, při které si procvičí své čtenářské znalosti potřebné ke splnění jednotlivých úkolů. Byly zakoupeny nové učebnice s moderními texty. Informace je zveřejněna na webových stránkách školy www.zs-okruzni.cz

Dokumenty z realizace Projektu dokládající průběh akce a její dopad na žáka:

Díky Projektu se daří lépe naplňovat školní výstupy ve všech vyučovacích předmětech. Díky novým, moderním textům se žáci zdokonalují ve čtenářské gramotnosti, ve čtení s porozuměním, což která je důležité pro celý život.

Městu Zruč n. S. za tuto dotaci velice děkujeme.

Podpora čtenářské gramotnosti, logopedie, reprezentace školy a jiné aktivity - 2014

Město Zruč nad Sázavou zapojilo do svého projektu nazvaného Podpora čtenářské gramotnosti, logopedie, reprezentace školy a jiné aktivity také v roce 2014 naší školu.

Škola obdržela 30.000,- Kč na zakoupení učebních textů. Městu Zruč nad Sázavou děkujeme. Pracovní sešity a učebnice jsou a budou ve třídách s více ročníky hojně využívány pro samostatné čtení s porozuměním a k procvičení tolik důležité čtenářské gramotnosti.

Podpora čtenářské gramotnosti, logopedie, reprezentace školy a jiné aktivity - 2013

Město Zruč nad Sázavou zapojilo do svého projektu nazvaného Podpora čtenářské gramotnosti, logopedie, reprezentace školy a jiné aktivity také v roce 2013 naší školu.

Z finančních prostředků z Projektu Města Zruč nad Sázavou byly zakoupeny do naší školy učební texty zaměřené na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Jednalo se zejména o učebnice (klasické a interaktivní), pracovní sešity a knihy. Zhodnocení Projektu proběhlo na pracovní poradě dne 30. září 2013. Pracovní sešity jsou a budou ve třídách s více ročníky hojně využívány pro samostatné čtení s porozuměním. Slouží převážně k samostatné práci žáků, při které si procvičí své čtenářské znalosti potřebné ke splnění jednotlivých úkolů. Byly zakoupeny nové učebnice s moderními texty a interaktivním programem pro čtenářskou gramotnost. Díky Projektu
se daří naplňovat školní výstupy všech tří školních vzdělávacích programů Škola jako zahrada ve vyučovacích předmětech: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika,Vlastivěda, Prvouka, Přírodověda,Dějepis, Zeměpis.

Děkujeme Radě města Zruč nad Sázavou za možnost zapojit se do jejich projektu.

Podpora čtenářské gramotnosti, logopedie, reprezentace školy a jiné aktivity - 2012

Z finančních prostředků Projektu Města Zruč nad Sázavou určených na podporu čtenářské gramotnosti, logopedie, reprezentace školy a jiné aktivity byly zakoupeny učební texty zaměřené na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Jedná se zejména o pracovní sešity, které jsou v ve třídách s více ročníky hojně využívány pro samostatné čtení s porozuměním.

Pracovní sešity slouží převážně k samostatné práci žáků, při které si procvičují své čtenářské znalosti potřebné ke splnění jednotlivých úkolů. Pro mladší žáky byly zakoupeny písanky k nácviku a procvičování psaní a čtení písmen, slabik a slov. Zvláště oblíbenými mezi učiteli i žáky jsou knihy Matýsek a Majdalenka, neboť v nich jsou jednoduché a srozumitelné texty, zároveň se v nich žáci naučili pracovat s komiksovým čtením.

Finance od Města byly dále využity na zakoupení celoročního předplatného 8 ks výtisků časopisu Sluníčko a 8 ks výtisků časopisu Mateřídouška. Díky časopisům Mateřídouška a Sluníčko se žáci zábavnou formou zdokonalovali v čtenářské dovednosti, myšlení, pozornosti a tvůrčí činnosti. Časopisy pro ně byly příjemným zpestřením hodin českého jazyka. Žáci luštili křížovky, vyplňovali rébusy, dramatizovali pohádky a učili se básně a říkanky zpaměti. Výuka probíhala nenásilně, zábavnou formou.

Dětské časopisy byly využity i při předmětu speciální péče Logopedická péče a Řečová výchova, kdy žáci po přečtení a poslechnutí textu, samostatně vyprávěli děj, odpovídali na konkrétní otázky, zvládali řízený rozhovor.

Díky Projektu se podařilo naplnit školní výstupy ŠVP Škola jako zahrada:

  • upevňovat správné, plynulé čtení s porozuměním
  • užívat vhodné síly, intonace a zabarvení hlasu se zřetelem k obsahu textu
  • ovládat pohyblivost řečových orgánů
  • tvořit otázky a odpovídat na ně
  • popsat jednoduché předměty, činnosti a děje
  • číst noviny, časopisy a orientovat se v nich
  • rozvíjet slovní zásobu a mluvní pohotovost
  • umět se srozumitelně vyjadřovat

V hodinách angličtiny žáci využívali křížovky, doplňovačky, malování, v hodinách pracovního vyučování papírové vystřihovánky, kde žáci zvládali přečíst pracovní postup.

Také v roce 2013 Město Zruč nad Sázavou zapojilo do svého projektu nazvaného Podpora čtenářské gramotnosti, logopedie, reprezentace školy a jiné aktivity naší školu.

Z finančních prostředků z Projektu Města Zruč nad Sázavou byly zakoupeny do naší školy učební texty zaměřené na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Jednalo se zejména o učebnice (klasické a interaktivní), pracovní sešity a knihy. Zhodnocení Projektu proběhlo na pracovní poradě dne 30. září 2013. Pracovní sešity jsou a budou ve třídách s více ročníky hojně využívány pro samostatné čtení s porozuměním. Slouží převážně k samostatné práci žáků, při které si procvičí své čtenářské znalosti potřebné ke splnění jednotlivých úkolů. Byly zakoupeny nové učebnice s moderními texty a interaktivním programem pro čtenářskou gramotnost. Díky Projektu se daří naplňovat školní výstupy všech tří školních vzdělávacích programů Škola jako zahrada ve vyučovacích předmětech: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika,Vlastivěda, Prvouka, Přírodověda,Dějepis, Zeměpis.

Děkujeme Radě města Zruč nad Sázavou za možnost zapojit se do jejich projektu.