rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

1. září 1981 byla ve Zruči nad Sázavou  zřízena Zvláštní škola. 22 žáků školy (pouze 1. – 5.ročník) bylo rozděleno do dvou tříd. Škola byla umístěna ve 2 místnostech školní družiny základní školy.

Ve školním roce 1987/1988 byla zřízena třetí třída a do školy začali docházet žáci všech ročníků.

Ve školním roce 1988/1989 bylo otevřeno jedno oddělení školní družiny pro žáky I.stupně a několik žáků základní školy. V následujícím školním roce začal na několik let pracovat školní klub, kam docházeli žáci I. i II. stupně.

1.září 1997 proběhlo slavnostní zahájení školního roku 1997/1998 za přítomnosti zástupců Města Zruč nad Sázavou v nově zrekonstruované budově bývalé mateřské školy v Okružní ulici č.643. Docházku zahájilo 46 žáků. Rozděleni byli do 4 tříd. 30. června 1998 přestalo být Město Zruč nad Sázavou zřizovatelem školy a od 1. července 1998 se stal zřizovatelem Zvláštní školy Zruč nad Sázavou Školský úřad Kutná Hora. Budova byla nadále majetkem Města Zruč nad Sázavou a škola v ní sídlila bezplatně na základě smlouvy.

1. července 2000 vstoupila Zvláštní škola Zruč nad Sázavou do právní subjektivity a stala se příspěvkovou organizací. Nově byly přijaty mzdová a finanční účetní na zkrácené úvazky.

1. října 2001 se stal zřizovatelem školy Krajský úřad Středočeského kraje.

V červnu 2002 byl na škole zahájen provoz projektu INDOŠ – internet do škol. Škola byla napojena na internet a dostala 4 nové počítače (1 pro učitele a 3 pro žáky).

2. září 2002 zahájily do Zvláštní školy Zruč nad Sázavou docházku děti z bývalé Zvláštní školy internátní Zbraslavice, která se přetransformovala na Dětský domov do Zruče nad Sázavou.

6. října 2003 vstoupila v platnost darovací smlouva mezi Městem Zruč nad Sázavou a Středočeským krajem. Město Zruč nad Sázavou darovalo Středočeskému kraji budovu a pozemek v Okružní ulici 643 pro činnost Zvláštní školy Zruč nad Sázavou.

Od 1. září 2005 se Zvláštní škola Zruč nad Sázavou nazývá: Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643.

V současné době docházejí do Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 žáci do  1. – 9. ročníku (i 10. ročníku ZŠ speciální), pracuje 1 oddělení školní družiny. Školu zastupuje ředitelka školy, vyučují 3 třídní učitelé - speciální pedagogové, 2 vychovatelky na zkrácený úvazek a 2 asistentky pedagoga se zkráceným úvazkem. O provoz školy se starají : školnice a účetní. Ředitelka školy umožňuje přístup do školy osobním asitentům některých žáků. Většinou jsou to rodiče zdravotně oslabených žáků.