rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Budova školy je umístěna v krásné zahradě, která je rozdělena na okrasnou a zelinářskou část.  Školní zahrada je využívána jako přírodní učebna. Žáci zde tráví nejen hodiny pracovního vyučování a  tělesné výchovy,  ale i ostatních vyučovacích předmětů a také zde pobývají a relaxují o přestávce. K vytvoření moderního výukového prostředí pro žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním zaměřeného na zdravý  životní styl a environmentální výchovu tak využíváme reálné podmínky a možnosti školy. Žáci se učí vlastní odpovědnosti ve vztahu k životnímu prostředí, pečovat o životní prostředí, poznávat a chránit  přírodu, žít zdravý životní styl, včetně uplatňování způsobů chování podporujících zdraví. V květnu a červnu je zahrada nejkrásnější, protože je zde naučná stezka a hodně rozkvetlých květin a keřů.

Fotografie:

http://zsokruzni.rajce.idnes.cz/Skolni_zahrada_-_jaro_2013/
http://zsokruzni.rajce.idnes.cz/Skolni_zahrada_-_kveten_2014/