rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06 slide07

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Termíny jarních prázdnin

 • 20. 2. - 26. 2. 2023
 • 26. 2. - 3. 3. 2024
 • 3. 3. - 9. 3. 2025
 • 9. 3. - 15. 3. 2026
 • 1. 2. - 7. 2. 2027
 • 14. 2. - 20. 2. 2028

Před odchodem na jarní prázdniny jsme úspěšně zakončili účast ve výtvarné soutěži na téma MASOPUST. S potěšením jsme si vyzvedli odměny pro výherce v podobě motivačních kreslicích potřeb i dárečku pro radost a poté již nedočkavě vyhlíželi avizovanou výstavu. Minigalerie KIC v Uhlířských Janovicích  celý  březnový měsíc nabízí  podívanou  ze soutěžních  obrázků a děl, široká veřejnost tedy  může nahlédnout  do děje proběhnuté soutěže, pokochat se pestrými nápady  žáčků a žáků  místních škol a školek, zhodnotit výherní díla a zavzpomínat si ve vystavené  fotogalerii na historii  parádních oslav  ve městě.

My jsme se vydali za kulturním zážitkem a  podívanou  hned na začátku měsíce, zvědaví  na protihráče, soutěžící a jejich díla. Výstavní prostory, místnost plná pestrých barev zavěšených i stojacích dekorací a výtvorů, byly pastvou pro oči. Vstupní prostor nás nejprve provedl trochou historie a přiložené fotografie a kopie výtisků novin nás  přenesly  o pár let zpět. Jak vypadal masopustní průvod  Uhlířskými  Janovicemi ?  Které masky jsme tento rok vůbec neviděli?  Třídní díla jsme porovnávali s třídami  sousední  základní školy v našem městě a družináři se zase díky výstavě  také podívali do dílniček svých sousedů. Vyhledali jsme vítězná díla a hodnotili vlastním pohledem vyhlášené kategorie, ve kterých soutěž proběhla. Zaujaly nás vytvořené koláže, netradiční zpracování, výtvarné techniky i přidané materiály.

Výstava nás potěšila, byla totiž plná úsměvných pohledů a nápadů na veselou zábavu. Zopakujeme si ji s  našimi rodiči nebo doprovodíme babičku s dědou.

"Povinně zveřejňované informace" - dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Příspěvková organizace sdružuje:

 • Základní škola - hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen §44 a §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy.
 • Školní družina - hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 118 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy.

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Základní škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele (zřizovací listina) a sdružuje:

 • ZŠ, Zruč n. S., Okružní 643 se školní družinou
 • odloučené pracoviště Uhlířské Janovice, Komenského 400 se školní družinou.

Zřizovatelem je Středočeský kraj

3. Organizační struktura

ředitel školy – 2. stupeň řízení

Zruč nad Sázavou

 • učitelé
 • asistentky pedagoga
 • vychovatelky
 • administrativní zaměstnanci
 • školnice

Uhlířské Janovice

 • pověřená učitelka
 • učitelé
 • asistentky pedagoga
 • vychovatelka
 • školnice

4. Kontaktní spojení

Telefon: Zruč n. S.: +420 327531225, Uhlířské Janovice: +420 327542149,
Úřední e-mailová adresa – ePodatelna. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MT: ředitelka školy +420 734 445 835
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www stránky: https://www.zs-okruzni.cz
IČO: 70836213
IZO: 600021823
DS npew8sq
https://www.zs-okruzni.cz/kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo:
Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643
Poštovní přihrádka 38
285 22 Zruč nad Sázavou

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643
Odloučené pracoviště Komenského 400
285 04 Uhlířské Janovice.

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643
Okružní 643
285 22 Zruč nad Sázavou

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643
Odloučené pracoviště Komenského 400
285 04 Uhlířské Janovice.

4.3 Úřední hodiny

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643
Okružní 643
285 22 Zruč nad Sázavou
Leden – červen, září – prosinec: Pondělí – pátek 7:00 hod – 14:30 hod

Odloučené pracoviště Komenského 400, 285 04 Uhlířské Janovice.
Leden – červen, září – prosinec: Pondělí – pátek 7:00 hod – 14:30 hod

Prázdninový provoz středa: 9:00 h– 10:00 h

4.4 Telefonní čísla

Ředitelka školy: +420 327 531 225, MT: +420 734 445 835
Odloučené pracoviště Komenského 400, Uhlířské Janovice: +420 327542149


4.5 Adresa internetových stránek

https://www.zs-okruzni.cz/

4.6 Adresa podatelny

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643
Okružní 643
285 22 Zruč nad Sázavou

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: CD, flash

4.7 Elektronická adresa podatelny

ePodatelna. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Datová schránka

npew8sq

5. Případné platby lze poukázat

443824359/0800

6. IČO

70836213

7. Plátce daně z přidané hodnoty

subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program

8.2 Rozpočet

Schválení rozpočtů PO na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtů školských PO na roky 2021-2023 zveřejněno 2.9.2020. Portálu příspěvkových organizací: v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byly dne 31. 8. 2020 usnesením Rady kraje č. 079-64/2020/RK schváleny rozpočty školských příspěvkových organizací na rok 2020 a střednědobé rozpočtové výhledy na roky 2021 - 2023.
Příslušné soubory naleznete v detailu každé jednotlivé organizace na záložce

9. Žádosti o informace

Žádosti se zasílají ředitelce školy písemně nebo elektronicky.

10. Příjem podání a podnětů

Podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze u ředitelky školy písemně poštou nebo elektronicky.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění
Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
Zákon 500/2004 S. správní řád
Zákon 262/2006 S. zákoník práce v platném znění
Zákon 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění
Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v době úředních hodin u ředitelky školy.


11.2 Vydané právní předpisy

Školní řád

12. Úhrady za poskytování informací

---

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

---

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

---

13. Licenční smlouvy

---

13.1 Vzory licenčních smluv

---

13.2 Výhradní licence

---

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

https://www.zs-okruzni.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy

Co jsou cookies

Cookies jsou malé textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče.

Naše webové stránky využívají pouze technické cookies, které jsou nutné pro základní funkčnost webu.

Identifikace cookies: ce02db885b78175bbd713d1b3c2f45fa

Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webové prezentace Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643.

Forma zveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechny pravidla uvedená v příloze této vyhlášky.

Informace obsažené v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Formáty dokumentů:

PDF - prohlížeč Adobe Acrobat Reader je volně ke stažení.
DOC/x, XLS/x, PPT/x - prohlížeče Microsoft Office jsou volně ke stažení prohlížeče, případně je možné použít bezplatné alternativní kancelářské balíky LibreOffice, OpenOffice či jiiné.
RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.

V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem nebo telefonicky (viz. kontakty) ředitelku školy a domluvte s ní zaslání souboru v jiném formátu, případně od ní zdarma vyžádejte další informace.

Mapa webu

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 přijme od 1. 9. 2017 speciálního pedagoga/ pedagožku na zástup za mateřskou dovolenou. Vzdělání: vysokoškolské, obor učitelství speciální pedagogiky. 

Zájemci zašlou žádost a životopis ředitelce školy.

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643
P.O.BOX č.38
285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 70836213
Číslo účtu: 443824359/0800

Telefon: 327 531 225, mobilní telefon: 734 445 835

E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Úřední e-mailová adresa - ePodatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka: npew8sq

Odloučené pracoviště: Uhlířské Janovice, Komenského 400

Telefon: 327 542 149

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí až pátek od 9:00 hodin do 9:30 hodin ve Zruči n. S.

Ředitelka školy

Mgr. Jana Marečková, MT: 734 445 835
e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Statutární zástupce ředitelky školy, výchovný poradce, třídní učitelka, koordinátor EVVO

Mgr. Zdeňka Kunčická, MT: 607 130 361
e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Třídní učitelka, metodik prevence

Mgr. Dagmar Jakoubková, MT 607 130 598
e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Třídní učitelka

Bc. Irena Prchalová 607 128 558
e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Asistentky pedagoga

Rënata Hortová, Dagmar Fleková, Jana Chaloupková, Štěpánka Čechová, Mgr. D. Vykouková

Vychovatelky školní družiny:

Renata Hortová, Dagmar Fleková

Odloučené pracoviště: Uhlířské Janovice, Komenského 400 

Třídní učitelky:

Mgr. Eva Nešporová, MT 607126 655

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Markéta Bělinová,MT: 607 129 175

e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Martina Chlumská, MT: 607 128 350

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Radka Roubíčková

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Zdeňka Lázničková

Ostatní učitelé:

Mgr. Petr Kulík, Kamila Luxová

Asistentka pedagoga: Kamila Luxová, Alena Chromcová, R. Pospíšilová, Z. Drahotová,Dis., I. Jelínková, H. Zvelebilová

Vychovatelka školní družiny:

Kamila Luxová, Hana Zvelebilová

Pověřenec:

Markéta Augustovová

e-mailová adresa:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

mobil: 601 168 611

 

Podkategorie