Tel.: 327 531 225  |   

slide01 slide01a slide02 slide03 slide04 slide05 slide06 slide07

Postup PPP SK ve věci vyšetřování školní zralosti:

Provoz poradny je pozastaven, nepřijímáme nové žádosti, nevydáváme zákonným zástupcům zprávy ani z pochopitelných důvodů klienty nevyšetřujeme.

Rodičům, kteří do 16.3.2020 požádali u svého dítěte o vyšetření školní zralosti (a tímto mailem i školám) sdělujeme, že po skončení nouzového stavu bude vyšetřování školní zralosti prioritou PPP. Doporučujeme uvést u zápisu, že rodiče žádají odklad školní docházky. Školy zahájí správní řízení, které bude ukončeno po doručení potřebných podkladů rozhodnutím ředitele školy o odkladu školní docházky.

Zaslala: PhDr. Martina Skalníková, psycholog, vedoucí pracoviště