rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V rámci plnění koncepce sexuální výchovy jsme se s žáky během posledního listopadového týdne věnovali tématům, jako jsou vztahy, rodina a změny v období dospívání. Na závěr tohoto projektového týdne byla již poněkolikáté pozvána Mgr. Alena Blažková z MP Education. Pro žáky vyšších ročníků si připravila besedu nesoucí název „Holky jsou z Venuše a kluci z Marsu“. V rámci této besedy se zcela otevřeně hovořilo o tématech zdravého životního stylu, hygieně v období dospívání a rozdílech mezi muži a ženami. Dotkli jsme se také velmi intimních témat, o kterých se často obtížně hovoří. Někteří žáci se dozvěděli nové informace týkající se možných zdravotních rizik, jejich prevence a případné odborné pomoci. Pro jiné, zvláště mladší žáky, byly tyto informace nové a neméně důležité Diskuse byla jako vždy velmi otevřená, panovala příjemná atmosféra tak, aby se nikdo necítil nepříjemně.

Součástí výchovy a vzdělávání žáků na naší škole je osvojování dovedností v poskytování první pomoci. Tomuto tématu byl věnován projektový den 8. listopadu. Během teoretické části shlédli žáci videa s poskytováním první pomoci a společně si správné postupy při ošetřování nejrůznějších typů poranění zopakovali. Druhá část projektového dne probíhala ve formě soutěže. Dvě skupiny žáků předváděly nabyté vědomosti jak v teoretické, tak praktické oblasti poskytování první pomoci. Ti starší a zkušenější „zdravotníci“ poskytovali ošetření mladším a méně zkušeným „pacientům“, aby se společně zasloužili o pochvalu a ocenění za celodenní úsilí a snahu.

V úterý 7. listopadu jsme se společně vydali do Kutné Hory. Cílem výpravy bylo tentokrát dlouho plánované divadelní představení v Tylově divadle a prohlídka historických památek Kutné Hory. Po příjezdu autobusem do města jsme si v jeho historickém centru prohlédli kamennou kašnu, morový sloup i Kamenný dům, stejně však nás zaujal i obchod s nejrůznějšími námi oblíbenými stavebnicemi Lego. Do budovy Tylova divadla jsme vstupovali natěšeni na pohádku Tři přadleny. Divadelní představení o chudé a líné Bětce, které ke štěstí a svatbě s urozeným králem dopomohly tři staré přadleny, se nám velice líbilo. Bylo vtipné a doprovázené veselými písničkami. Po jeho skončení jsme se odebrali na obchůzku náměstí, pokoupit něco malého k občerstvení a vlakem se vrátili zpátky do Zruče.

Den stromů - 20. 10. 2017, projektový týden „Keře a stromy v barvách podzimu“ – oranžová, hnědá – 16. 10. – 20. 10. 2017

            Nápad slavit Den stromů vznikl již v polovině 19. století v USA a tradice se drží dodnes. Naše škola se zapojila v rámci EVVO. V projektovém týdnu „Keře a stromy v barvách podzimu“ – oranžová, hnědá, probíhaly práce na školní zahradě: hrabání a kompostovaní listí, sbírání spadaných větviček a stříhání keřů. V hodinách pracovního vyučování žáci tvořili zvířátka a věnec z kaštanů, otisky listů, koláže ze suchých listů a podzimní stromy z barevných papírů. Z prací si pak děti vyrobily hezké nástěnky.

I v ostatních předmětech - český jazyk, přírodopis, zeměpis, prvouka jsme se zaměřili na dané téma. Své znalosti si žáci porovnali v soutěži.                               

         Hlavním cílem projektu bylo, aby žáci pochopili potřebné informace o vztazích člověka k přírodě a péči o životní prostředí. Bližším poznáním získávali kladný vztah k přírodě.                                                                   

                                                                                             

 

Také v letošním roce se zapojila naše škola do celostátního projektu dobrovolnických aktivit 72 hodin. Do kategorie Vylepšení života kolem sebe jsme se přihlásili s vlastním projektem „Nikoho z nás nebolí uklidit své okolí“ a jak název napovídá, uklízeli jsme. Několik igelitek zcela zaplnily odpadky z prostranství Sadu míru a okolí Náměstí Míru, vyklidili jsme hřiště pod školou i část břehu Pardidubského potoka.

V pondělí 25. září krátce po osmé hodině ranní se na Základní škole Na Pohoří roztočil „Písničkový kolotoč“ a my jsme byli při tom. V hudebně vzdělávacím interaktivním pořadu jeho účinkující zkoušeli z teoretických znalostí přítomné žáky a ti svým učitelům ostudu určitě neudělali. Věděli, jak písnička vzniká, kdo je to textař a skladatel, jak se písničky dělí podle tempa i žánrů. Každou správnou odpověď doložili hudebníci konkrétní písničkou, a kdo ji znal, mohl si s nimi zazpívat. Největší hvězdou celého programu se stala naše žákyně Míša, která bez sebemenšího studu a trémy zazpívala bez hudebního doprovodu lidovou písničku „Černé oči“. Její výkon byl po zásluze odměněn bouřlivým potleskem.

Druhý zářijový týden 15. 9. 2017 proběhlo tradiční školní kolo v lehké atletice. Naši žáci využili sportovní areál při ZŠ Zruč nad Sázavou Na Pohoří, kde mohli předvést své sportovní výkony. Soutěžilo 12 žáků ve čtyřech disciplínách – hod kriketovým míčkem do dálky, skok do dálky, běh na 60 m a vytrvalostní běh. Všichni soutěžící žáci a žákyně ze sebe vydali maximum a následně se mohli radovat ze svých umístění a odměn.

Stejně jako v předchozích letech, letos s malým předstihem, se celá naše škola zapojila do celostátní podzimní úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Ve třech skupinách se žáci vydali do okolí své školy posbírat odpadky, které tu po sobě „zanechalo léto“. A že bylo co sbírat! Plastovými sáčky a lahvemi od nápojů počínaje a nejrůznějšími modely letní obuvi konče. Vysbíráno, uklizeno a nezbývá než doufat, že alespoň na chvíli si příroda od zátěže odpočine.

Podkategorie