rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Slunečné dny předposledního říjnového týdne přímo vybízely k tomu, abychom se vrhli na další část projektu dopravní výchovy. Každý z nás dostal příležitost vyzkoušet si jízdu v autíčku na dětském dopravním hřišti a mnozí byli velice překvapeni, jak těžké je převádět naučené teoretické vědomosti do praxe. Už víme, že je neustále třeba sledovat nejen dopravní značky a značení na vozovce, ale i okolní provoz vozidel a chování chodců. Po nácviku jízdy na dopravním hřišti jsme se mohli vydat na plánované cyklovýlety. Během dvou dnů a ve dvou skupinách se nám podařilo úspěšně a bez nehod projet celou zručskou cyklostezku.

 

Projekt dopravní výchovy „MiNiGRANT nás naučí jet bezpečně po Zruči“ pokračoval ve čtvrtek 12. října 2017, kdy za námi po několika letech přijela paní Lenka Frajerová s Dopravní abecedou. Ústředním tématem první čtyřhodinové zážitkové lekce byl chodec. Zkušená lektorka pro nás měla připraven bezpočet scének navozujících nejrůznější dopravní situace, ve kterých se můžeme jako chodci ocitnout. Každý z nás měl možnost si tuto situaci prožít jako přímý účastník silničního provozu i jako pozorovatel, který měl chování chodce zhodnotit. V závěru dopravního dopoledne jsme si na konkrétních úkolech ověřili, jaké poznatky si ze zážitkové lekce odnášíme. A protože každý z nás zadané úkoly bez chyby splnil, odměnou nám byly tolik potřebné a důležité reflexní doplňky.

“Stromy a keře v barvách podzimu“ je název projektu, který jsme zahájili v pondělí 2. října 2017 exkurzí do Podblanického ekocentra ve Vlašimi. Místní pan lektor měl pro nás připravený výukový program „Les a klima - na vlastní kůru“, a proto jsme se společně vydali do blízkého zámeckého parku. Během zajímavých aktivit a her jsme se dozvěděli, jaké vlivy mohou působit na stromy a na vlastní kůži si je i vyzkoušeli. Už víme, jak les ovlivňuje klima, jak je to s vodou, větrem i teplotou v krajině. Po krátké přestávce jsme se opět vrátili do ekocentra, abychom se v místní para-zoo blíže seznámili s jejími obyvateli a vyslechli si o každém z nich zajímavý, i když někdy ne moc veselý příběh. Za velice zajímavé přírodovědné dopoledne patří poděkování našemu příznivci.

Celoškolním kolem dopravní soutěže byl v pátek 22. září odstartován projekt dopravní výchovy s názvem „MiNiGRANT nás naučí jet bezpečně po Zruči“. V teoretické části soutěže prokazovali žáci získané vědomosti z pravidel silničního provozu a bezpečného chování na chodnících a silnicích. Na samotnou jízdu na kole byla zaměřena praktická část soutěže, při které si žáci prověřovali svoje cyklistické dovednosti v jízdě zručnosti. Během ní museli zvládnout přejetí malých překážek, projet slalomem, přesně zastavit na vymezeném místě či bezchybně projet vyměřenou trasu. Pro vítěze dopravní soutěže byly připraveny hezké cyklistické doplňky, které žákům věnoval NF Veolia.

Blížící se konec školního roku a dar našeho štědrého mecenáše nás vybídly k uskutečnění celoškolního výletu, jehož cílem bylo Ekocentrum Čapí hnízdo. Exkurzi po celém areálu jsme zahájili prohlídkou Labyrintu, kde nám sympatická lektorka ukázala všechny přítomné zvířecí obyvatele a o každém z nich řekla spoustu zajímavostí. Měli jsme možnost vidět dravé ptáky, ochočenou lišku Elišku i statného divočáka Růženku. Obdivovali jsme hrátky exotických nosálů, neposedné lemury i malého klokánka. Ve výbězích si jarní přírodu vychutnávali nádherní koně, ostříhané lamy i různá plemena skotu, ve stájích odpočívali býci a skotačila roztomilá kůzlátka. Po vyčerpávající obchůzce farmy byl čas na zasloužený odpočinek spojený s malým občerstvením. Odpočati a posilněni jsme si závěr návštěvy Čapího hnízda užili ve výšce na provazových drahách zdejšího lanového centra. Na letošní školní výlet přijaly naše pozvání aktivní zručské seniorky a ke své velké spokojenosti ho s námi absolvovaly.

Během dalšího setkání s panem Radkem Pospíšilem, lektorem z.s. ACET ČR, dostali všichni žáci naší školy návod k tomu, jak si nenechat ublížit. Takový byl i název preventivního programu, který 15. března spolu se školou zrealizovaly Ručičky pod záštitou Programu Města Zruč nad Sázavou na podporu kultury, sportu a školství. Na skutečných příbězích demonstroval pan Pospíšil možná nebezpečí, se kterými se může kterékoliv dítě setkat. Poté společně se žáky hledali možnosti a způsoby, jak těmto nebezpečím předcházet. Zároveň se žáci dozvěděli, jaké možné obranné prostředky a činnosti by měl každý zvládat v případě přímého ohrožení nebo napadení.

První adventní neděli odpoledne se na nádvoří zručského zámku tradičně otvírá předvánoční jarmark, na kterém se každoročně prezentují také žáci naší školy se svými výrobky. Stejně tak tomu bylo i letos. V nabídce pro návštěvníky byly malé či větší vánoční svícny, dekorační věnečky, hvězdičky, zvonky i stromečky, aby v předvánočním čase i v době vánočních svátků zdobily jejich domácnosti.

Poslední fází projektu „Ozdobou holky i kluka vždy bude šikovná ruka“, který realizovala naše škola s podporou NF Tesco, byla výsadba ovocných rostlin a keřů na školní zahradě. Vzhledem k tomu, že žáci mají bohaté zkušenosti se zahradnickými pracemi, vytvořili ze zakoupených keřů ovocné zákoutí, vysadili jahodový záhon a v živém plotě doplnili mladými habry volná místa. Děkujeme NF Tesco, s jehož přispěním se podařilo žáky motivovat k nejrůznějším pracovním činnostem, prohloubit jejich dovednosti, schopnosti i kreativitu a v neposlední řadě zamyslet se nad svým budoucím povoláním.